Uskutečněná představení div. hry Tobiáš Lolness:

Duben 2013
− pro žáky Speciální školy ve Svitavách (divadlo Trám)
− účast na krajské postupové přehlídce Svitavský dýchánek (12.4. – 13.4. 2013), porota udělila souboru čestné uznání

Květen 2013
− pro žáky nižšího ročníku gymnázia – 50 dětí (divadlo Trám)

Červen 2013
− pro veřejnost v rámci Noci v muzeu – asi 150 diváků (Ottendorferův dům)
>>Fotky z akce<<

Realizace představení R.U.R. v esperantu

22.3. – 24.3.2013
− 17. ročník mezinárodního divadelního festivalu FESTIVADLO Brno, určeno asi pro 300 diváků – vesměs studentů mnoha zemí Evropy
Vystoupily divadelní soubory z Francie, Maďarska, Litvy, Rumunska,Polska, Německa, Itálie,Ruska, Kanady a také Slovenské a České republiky. Soubor DOMA s divadelní hrou R.U.R aneb Terura songa – za uvedenou inscenaci získal cenu „Prix du langage“

22.6. 2013
− V sobotu 22. června jsme hráli na pražské přehlídce „Divadlo jazyků 2013“ v divadle Na Prádle. Hlavním pořadatelem je Základní škola Marjánka ve spolupráci s Cambridge University Press a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.
Fotky z akce

Červenec 2013
− účast na 98. světovém kongresu esperanta v Reykjavíku (hala HARPA)
− určeno asi pro 1000 diváků z celého světa

Září 2013
− vystoupení k významnému výročí svitavského esperanta (divadlo Trám)
− určeno asi pro 120 diváků ČR i Svitav

Uskutečněná představení R.U.R. v českém jazyce společně s vyprávěním o Islandu

Prosinec 2013
− pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (VI. ZŠ) – určeno asi pro 100 žáků ZŠ
− pro žáky kvinty, sexty, 1. – 3. ročníku Gymnázia ve Svitavách – asi 120 diváků

Realizace představení „Sedm kroků od prádelny“

Leden 2013
− určeno pro studenty SZŠ ve Svitavách (divadlo Trám) – asi 120 diváků

Další akce, na kterých se divadlo DOMA podílelo:

Hledání hvězdy Davidovy – divadlo DOMA se spolupodílelo na programu této akce. Pořádá Městské muzeum a galerie ve Svitavách.

Svitavský Fanda (5.4 – 6.4. 2013) – Divadla DOMA se spolupodílelo na organizaci, zajišťovalo moderování, hostesky a další aktivity všeho druhu.

Tajuplná prohlídka Ottendorferovy knihovny (8.6.2013) – Při noční prohlídce Ottendorferovy knihovny jsme se vrátili v čase, a to do roku 1911. Do provozu byl znovu uveden originální Edisonův kinematograf a díky divadelní společnosti „Ganz kleines Theatre“ a spolkům svitavským bylo možné shlédnout vzácné filmové dokumenty i pohádkové příběhy. Se starostou Carlem Schusterem, předsedkyní Spolku pro ženské zájmy M. E. Tschaunerovou či poslancem rakousko-uherského parlamentu Franzem Jesserem jste si mohli vypít šálek čaje v místní čajovně. Slavnosti se zúčastní i děti – především sirotci a nalezenci místního sirotčince. A ve věži svitavské knihovny se opět děli věci – strašidýlko Kuli se na tuto jedinou noc vrátilo!
>>Fotky z akce<<