DOcela MAlé divadlo (nebo také divadlo DOMA) je studentské divadlo, vzniklo roku 1994, nejdříve soubor fungoval pod hlavičkou Gymnázia ve Svitavách. Od roku 2006 je zřizovatelem divadla DOMA Středisko kulturních služeb Svitavy.

Během 29 let existence souboru se v základní sestavě vystřídaly desítky mladých lidí – vesměs studentů gymnázia.

Divadlo DOMA má nyní 25 členů ve věku 8 – 25 let, děti a studenti pracují ve dvou skupinách. Každá skupina má individuální program, jehož základem jsou: konkrétní autorská divadelní představení, ale také improvizované výstupy, povídání si o divadle a literatuře, hraní si „pro sebe“ i pro lidi.

Současně se všechny skupiny souboru podílí na pořadech divadla DOMA pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách (Hledání hvězdy Davidovy, Noc v muzeu), Městskou knihovnu ve Svitavách (studentské pořady se spisovateli, režiséry a hudebníky) a SKS ve Svitavách (MINIFEST – nonstop divadelní a hudební pořad s divadlem DOMA a jeho přáteli).

Vedoucí souboru a současně scénáristkou a režisérkou je Radka Oblouková, a to od „roku nula“ (tedy 29 let).

 

PaedDr.Radka OBLOUKOVÁ

– vedoucí souboru, režisérka, scénáristka
– zaměstnání: profesorka českého jazyka na Gymnáziu ve Svitavách
– email: ob@gy.svitavy.cz

 

 

 • Divadelní soubor DOcela MAlé divadlo (nebo také divadlo DOMA) funguje již od roku 1994 – pojítkem je věk (8-25 let), svitavský „gympl“, vztah k múzám a smysl pro humor.
 • Během své existence soubor vytvořil a prezentoval řadu představení divadla poezie, hudebního divadla, dětského poetického divadla a dalších těžko zařaditelných žánrů.
 • Za těch několik let se vystřídal i hlavní celek souboru, a to herci, ale režisér je stále stejný (PaedDr.Radomila Oblouková).
 • Soubor divadla DOMA organizoval (a stále organizuje) autorská čtení, recitační a divadelní zastavení – tzv.“poetická setkání“, tj. divadelní a recitační zastavení pro žáky a studenty základních škol, studentské pořady, retrorevue, nonstop čtení,…

 

 • V roce 2008 na divadelní přehlídce Zlom vaz dostala Radka Oblouková čestné uznání za soustavnou a úspěšnou práci se souborem DOcela MAlého divadla Svitavy
 • V roce 2011 se ve Svitavách konaly regionální divadelní přehlídky „Svitavský Fanda“ a „Svitavský dýchánek“ – na obou přehlídkách soubor DOMA zajišťoval hostesky, moderátorky, průvodce hostujících souborů a další organizační servis. Porota souboru udělila dvakrát „Cenu poroty“, a to za originální a nápadité moderování přehlídek. Soubor DOMA se též spolupodílel na organizování „Dětské scény“ – národní přehlídky dětského divadla a recitace.
 • V roce 2012 na divadelní přehlídce Svitavský Fanda za divadelní představení Sedm kroků od prádelny získala Radka Oblouková cenu za dramaturgickou úpravu a režijní koncepci představení a Štěpán Lustyk za výrazný herecký výkon. Na celostátní přehlídce Mladá scéna byl soubor oceněn za citlivé vytvoření postav v téže inscenaci.
 • V roce 2013 na mezinárodní přehlídce FESTIVADLO Brno byla souboru DOMA za divadelní představení R.U.R. aneb Terura songo udělena hlavní cena Prix du language. Na 98. mezinárodním kongresu esperanta v Reykjavíku soubor reprezentoval českou kulturu s týmž představením Karla Čapka.
 • V roce 2014 bylo souboru DOMA a PaedDr. R. Obloukové Českým esperantským svazem uděleno ocenění za inscenaci R.U.R. a za propagaci české kultury v zahraničí.
 • V roce 2014 reprezentoval soubor české divadlo na národním kongresu Itálie ve Fai della Paganello.
 • V roce 2015 byla na přehlídce Svitavský Fanda za představení Emílie(Michael Mackenzie) udělena cena za herecký výkon Tereze Obloukové.
 • V roce 2016 zahrál soubor představení Ze života hmyzu na 101. mezinárodním kongresu esperanta v Nitře pro více než 800 diváků z 60 zemí světa.
 • V roce 2017 získal soubor čestné uznání na přehlídce amatérského divadla „Orlická maska 2017“ , Radka Oblouková byla oceněna za koncepci inscenace Ze života hmyzu a Dan Šrajbr za herecký výkon v roli Tuláka.
 • Představení Ze života hmyzu bylo vybráno, aby reprezentovalo českou kulturu na 102. mezinárodním kongresu esperanta v Soulu. Soubor zahrál drama bratří Čapků asi pro 1000 diváků z 61 zemí světa.