2020
– Příprava scénáře autorského představení: „Hejbábrybá“ (na motivy povídky P. Šabacha)
(leden, únor – improvizace, vyprávění o době 50. let v Československu, taneční výstupy ….)

– „Hejbábrybá“ – společná práce na scénáři
(červen)

– Hrátky s čertem – překlad do esperanta (M. Malovec, konzultace Radka Oblouková)
(březen – květen)

– Hrátky s čertem – čtené zkoušky, práce s textem
(červen – září)

Představení
– Hrátky s čertem (v esperantu) – premiéra: Divadlo EXIL Pardubice, 9.10. ve 20 hod.