Dne 16. 9. 2022  se zde uskutečnil sjezd  Českého esperantského svazu

Byli jsme pozváni, abychom zahráli divadelní představení v esperantu, a to pohádku „Hrátky s čertem“.
Součástí prezentace bylo i „živé televizní vysílání“ (přes stanici VERDA STATIO); zaznamenali jsme okamžité reakce diváků např. z Japonska nebo Polska.

Dne 26. 6. 2022 v 19 hod. v divadle TRÁM se uskutečnila premiéra divadelního představení: České nebe aneb…

Jedná se o studentskou variaci Cimrmanova dramatického kšaftu v podání DOcela MAlého divadla.

Dne 3. 6. 2022 Divadlo DOMA spoluorganizovalo „Noc v muzeu“

Program:
Komentovaná prohlídka Ottendorferova domu s představením z roku 1921 – kromě svitavské honorace a sirotků místního sirotčince zde vystoupí cyklistický závodník Josef Kohout na svém velocypedu a Karel Absolon, archeolog slavný objevem Věstonické Venuše. Program bude zdobit satirická pohádka K. H. Borovského „Král Lávra“.
Poté bude následovat tajuplná cesta do neprobádaných částí knihovny – určeno pouze pro odvážné děti.
V prostorách čajovny bude hrát kapela vynikajícího hudebníka pana Boštíka cikánské písně.

Uskutečnily se dvě prohlídky:

  • 1. začátek v 19:30 hod.
  • 2. začátek v 21:00 hod.

Dne 3. 5. 2022 Divadlo DOMA odehrálo jako svou předpremieru divadelní představení: České nebe aneb Cimrmanův dramatický kšaft

České nebe

Jednalo se o benefiční divadelní představení.
Studenti GYMNÁZIA přispěli částkou: 3 180,– Kč
Studenti OBCHODNÍ AKADEMIE : 2 340,

Celkem: Kč 5 520,–

Výtěžek z tohoto představení (5 520,– Kč) byl odeslán jako finanční dar na podporu Ukrajiny na konto Charity České republiky.

 

starší soubor

nejmladší soubor

DIVADLO DOMA 2022

 

Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit. (K. H. Borovský)

 

2022

V roce 1821 se narodil Karel Havlíček Borovský, tedy v letošním roce uplynulo dvě stě let a ještě jeden rok covidový navíc.

Tato osobnost nás fascinuje pro svou odvahu, vtip i prostořekost.

Připravujeme pořad (s pracovním názvem): Havlíčku, Havle…

Nejmladší soubour zkouší recitovat, zpívat; trošku hrát. Chystáme divadelní hříčku: Tetovaná teta.

 

Dne 3. 5. 2022 Divadlo DOMA odehrálo jako svou předpremieru divadelní představení: České nebe aneb Cimrmanův dramatický kšaft

České nebe

Jednalo se o benefiční divadelní představení.
Studenti GYMNÁZIA přispěli částkou: 3 180,– Kč
Studenti OBCHODNÍ AKADEMIE : 2 340, Kč

Celkem: Kč 5 520,–

Výtěžek z tohoto představení (5 520,– Kč) byl odeslán jako finanční dar na podporu Ukrajiny na konto Charity České republiky.