2013

Uskutečněná představení div. hry Tobiáš Lolness:

Duben 2013
− pro žáky Speciální školy ve Svitavách (divadlo Trám)
− účast na krajské postupové přehlídce Svitavský dýchánek (12.4. – 13.4. 2013), porota udělila souboru čestné uznání

Květen 2013
− pro žáky nižšího ročníku gymnázia – 50 dětí (divadlo Trám)

Červen 2013
− pro veřejnost v rámci Noci v muzeu – asi 150 diváků (Ottendorferův dům)
>>Fotky z akce<<

Realizace představení R.U.R. v esperantu

22.3. – 24.3.2013
− 17. ročník mezinárodního divadelního festivalu FESTIVADLO Brno, určeno asi pro 300 diváků – vesměs studentů mnoha zemí Evropy
Vystoupily divadelní soubory z Francie, Maďarska, Litvy, Rumunska,Polska, Německa, Itálie,Ruska, Kanady a také Slovenské a České republiky. Soubor DOMA s divadelní hrou R.U.R aneb Terura songa – za uvedenou inscenaci získal cenu „Prix du langage“

22.6. 2013
− V sobotu 22. června jsme hráli na pražské přehlídce „Divadlo jazyků 2013“ v divadle Na Prádle. Hlavním pořadatelem je Základní škola Marjánka ve spolupráci s Cambridge University Press a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.
Fotky z akce

Červenec 2013
− účast na 98. světovém kongresu esperanta v Reykjavíku (hala HARPA)
− určeno asi pro 1000 diváků z celého světa

Září 2013
− vystoupení k významnému výročí svitavského esperanta (divadlo Trám)
− určeno asi pro 120 diváků ČR i Svitav

Uskutečněná představení R.U.R. v českém jazyce společně s vyprávěním o Islandu

Prosinec 2013
− pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (VI. ZŠ) – určeno asi pro 100 žáků ZŠ
− pro žáky kvinty, sexty, 1. – 3. ročníku Gymnázia ve Svitavách – asi 120 diváků

Realizace představení „Sedm kroků od prádelny“

Leden 2013
− určeno pro studenty SZŠ ve Svitavách (divadlo Trám) – asi 120 diváků

Další akce, na kterých se divadlo DOMA podílelo:

Hledání hvězdy Davidovy – divadlo DOMA se spolupodílelo na programu této akce. Pořádá Městské muzeum a galerie ve Svitavách.

Svitavský Fanda (5.4 – 6.4. 2013) – Divadla DOMA se spolupodílelo na organizaci, zajišťovalo moderování, hostesky a další aktivity všeho druhu.

Tajuplná prohlídka Ottendorferovy knihovny (8.6.2013) – Při noční prohlídce Ottendorferovy knihovny jsme se vrátili v čase, a to do roku 1911. Do provozu byl znovu uveden originální Edisonův kinematograf a díky divadelní společnosti „Ganz kleines Theatre“ a spolkům svitavským bylo možné shlédnout vzácné filmové dokumenty i pohádkové příběhy. Se starostou Carlem Schusterem, předsedkyní Spolku pro ženské zájmy M. E. Tschaunerovou či poslancem rakousko-uherského parlamentu Franzem Jesserem jste si mohli vypít šálek čaje v místní čajovně. Slavnosti se zúčastní i děti – především sirotci a nalezenci místního sirotčince. A ve věži svitavské knihovny se opět děli věci – strašidýlko Kuli se na tuto jedinou noc vrátilo!
>>Fotky z akce<<

2012

 • 23.03.2012 – SVITAVSKÝ FANDA – soutěžní představení „Sedm kroků od prádelny“ – na motivy divadelní hry Leonarda Gershe
 • 29.03.2012 – SEDM KROKŮ OD PRÁDELNY – Premiéra nového představení divadla DOMA V DIVADLE TRÁM. Hrají: Tereza Oblouková, Šárka Holasová, Štěpán Lustyk, Scénář: Leonarde Gershe a Radka Oblouková, Hudba: Štěpán Lustyk, Režie: Radka Oblouková
 • 17.07.2012 – R.U.R. aneb Terura Songa – Premiéra představení v esperantu R.U.R. v divadle Trám. Určeno pro účastníky mezinárodní konference OSIEK 2013. Scénář: Terka Kopecká, režie: Radka Oblouková
 • 25.10. – 27.10.2012 – LATHIFE Lanškroun – Divadlo DOMA Svitavy bylo pozváno organizátory soutěže na 2. ročník divadelní festivalu „Lathife Lanškroun“ s představením „Sedm kroků od prádelny“. Jedná se o studentský festival divadla, hudby a výtvarného umění, základním znakem je MULTIARTOVOST a obrovská návštěnost mladých lidí (prý se sejdou stovky).
 • 31.10.2012 – TAJEMNÁ CESTA – Představení nejmladších členů divadla DOMA v divadle Trám pro studenty primy Gymnázia ve Svitavách. Autor: Radka Oblouková
 • 17.11.2012 – POSED Svitavy 2012 – Soubor vystoupil na přehlídce s představením „Sedm kroků od prádelny“.Autor: Leonard Gershe, scénář: Radka Oblouková, hrají: Tereza Oblouková, Šárka Holasová nebo Adéla Šikulová, Štěpán Lustyk
 • 17.12.2012 – Vánoční kabaret – Představení pro Speciální školu ve Svitavách
 • 21.12.2012 – SEDM KROKŮ OD PRÁDELNY – Hráli: Štěpán Lustyk, Tereza Oblouková, Adéla Šikulová – představení pro SZŠ ve Svitavách

  2011

 • 10.-15.6.2011 – národní přehlídka dětského divadla a recitace „Dětská scéna“ – spoluorganizace.
 • 8.4.2011 – DOcela MAlé divadlo se podílí na oragnizaci krajské přehlídky Svitavský dýchánek – ocenění divadelního souboru za nápadité uvádění přehlídky.
 • 18.-20.3.2011 – DOcela MAlé divadlo se podílí na oragnizaci krajské přehlídky Svitavský FANDA – za vtipné znělky uvádějící jednotlivá představení dostal soubor čestné uznání od poroty

  2010

 • podzim 2010 – Divadlo DOMA se podílí na mnoha kulturních akcích (Literární večer při svíčkách a další literární pořady)
 • 18.-20.6.2010 – DOcela MAlé divadlo se zúčastnilo jako host celostátní přehlídky Exit 2010 ve slovenské Levoči…
 • 1.-2.5.2010 – Divadlo DOMA se opět zúčastnilo známé Náchodské Prima sezóny
 • 15.4.2010 – premiéra divadelní hry – SESTRY, A TO TŘI..
 • 12.-13.3.2010 – SVITAVSKÝ FANDA – Starší soubor (Áďa, Terka a Šárka) vystoupil s novou divadelní hrou – SESTRY, A TO TŘI..

  2009

 • listopad 2009 – rok 2010 – Divadlo DOMA oslavilo 15 let – v prostorách muzea byla instalována výstava mapující činnost souboru. Vernisáž výstavy proběhla 29.11., kde starší soubor vystoupil s představením na motivy J.Karafiáta – Broučci.
 • červen 2009 – vzhledem k blížícím se maturitám některých hercu a vytíženosti jiných, nastaly v souboru menší personální změny. V DOcela MAlém divadle vznikl nový druhý soubor, který se skládá z mladé krve – přejeme plno úspěchů!
 • 24.6. – vernisáž výstavy KLENOTY NAŠICH DOMÁCNOSTÍ ANEB TO JSME DOMA MĚLI TAKY
 • 23.5. a 30. – 31.5.2009 – Ovšem nejdůležitější akcí pro rok 2009, na které soubor vystopil, byl známý festival MEZI PLOTY
 • 3. – 5.5.2009 – Divadlo DOMA se také zúčastnilo známé Náchodské Prima sezóny
 • 29.4.2009 – Dernisáž výstavy H. Weissové-Hoškové a vernisáž výstavy o Oskaru Schindlerovi v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. DOcela MAlé divadlo se postaralo o doprovodný program těchto výstav v rámci měsíce Holocaustu, které město Svitavy připravilo. Úryvky z terezínských deníků a dopisů dětí přednesli členové DOcela MAlého divadla, v jejichž podání zazněli díky intenzivní badatelské práci Radky Obloukové i jména svitavských obětí holocaustu.
 • 27. – 29.3.2009 – Divadlo DOMA se zúčastnilo divadelní přehlídky AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec v Kostelci nad Orlicí s divadelní hrou INSECTA
 • 20.3.2009 – repríza divadelní hry INSECTA
 • 5.2.2009 – PREMIÉRA divadelní hry INSECTA
 • 19.1.2009 – 2. předpremiéra divadelní hry INSECTA pro školy

  2008

 • 15.12.2008 – předpremiéra divadelní hry INSECTA pro Speciální školu
 • 20. – 21.11.2008 – soustřediní v divadle Trám
 • 24.9.2008 – se DOcela MAlé divadlo zapojilo do projektu PREVENCE KRIMILATY
 • 29.4.2008 – Slavnostní zahájení nové stálé expozice o svitavském rodákovi Oskaru Schindlerovi. Na vernisáži zazněly úryvky dopisů dětí z Terezína v podání členů DOcela MAlého divadla SKS Svitavy a ústřední melodie z filmu Schindlerův seznam.
  – více v sekci projekty nebo přímo zde
 • 16.4.2008 – Studentský divadelní festival v Praze a zároveň derniéra představení CIZINA aneb Tepláková léta. Z Prahy si Áďa odvezla ocenění za ztvárnění role“Vohryzková“.
 • Na divadelní přehlídce Zlom vaz dostala Radka Oblouková čestné uznání za soustavnou a úspěšnou práci se souborem DOcela MALého divadla Svitavy a také dostal Pavel Krušina ocenění za roli Toma ve hře „Cizina aneb Tepláková léta“ volně na motivy P. Šabacha Šakalí léta
 • 28. – 30.3.2008 – Divadlo DOMA se zúčastnilo postupové přehlídky „ZLOM VAZ“ v České Třebové ZLOM VAZ 1 a ZLOM VAZ 2
 • 27. – 29.2.2008 – soustředění v Hamrech

  2007

 • 8. – 10.6.2007 – DOcela MAlé divadlo poprvé v jeho dosavadní historii vystoupilo na přehlídce pouličního divadla v Banské Štiavnici na Slovensku (A čo o nás písali v novinách?)
 • 27. – 29.4.2007 – zúčastnili jsme se celostátní přehlídky hudebního divadla PRKNA 2007, kde jsme dostali ocenění za dobrou spolupráci na podiu (cena byla TŘÍSKA)
 • 3. května 2007 – premiéra ve Svitavách divadelní hry „Cizina aneb Tepláková léta
 • 1. června 2007 – soubor DOMA vystopil na vzpomínkovém večeru – 100 let od narození paní profesorky Marie Votavové, která ve Svitavách vedla mnoho let divadelní a recitační soubory
 • 23. – 25.3.2007 – 2. místo na krajské divadelní přehlídce AUDIMAFOR v Kostelci nad Orlicí
 • leden 2007 – proběhlo další soustředění opět v Hamrech

  2006

 • listopad 2006 – Česká televize ve spolupráci s DOcela MAlým divadlem natáčela ve Svitavách pořad Střípky minulosti o osobnosti V. O. Ottendorfera
 • 16.9.2006 – program na vernisáži Městského muzea a galerie ve Svitavách – vlastní úprava textu K. J. Erbena „Svatební košile
 • 2006 – DOcela MAlé divadlo absolvovalo soustředění v Hamrech
 • 2006 – soubor přešel pod Středisko kulturních služeb Svitavy

  2005

 • 2005 – divadlo DOMA zahrálo řadu představení k 60. výročí Gymnázia ve Svitavách

  2004

 • 2004 – vyšel sborník poezie studentu gymnázia „Proč ne…“

  2003

 • 2003 – nové herecké obsazení divadla DOMA, které trvá do dnes (dnes starší soubor)

 

 • od roku 2002 – probíhá spolupráce mezi gymnáziem (tedy i souborem) a pomocnou školou
 • od roku 1996 – se soubor podílí na přípravě kulturních aktivit ve městě (divadelní setkání, přehlídka POSED, Večer pod Lucernou s…)
 • 1994 – založeno DOCELA MALÉ DIVADLO