Divadlo DOMA a esperanto

Klub esperanta uspořádal v prostorách muzea expozici dotýkající se aktivit svitavských
esperantistů.
Divadlo DOMA se velmi výrazně podílelo i podílí na propagaci města Svitavy skrze divadlo i skrze
esperanto, a tedy součástí výstavy byly i fotografie dotýkající se „světových vystoupení“ našeho
souboru.

2012 Svitavy

Na Mezinárodní esperantské konferenci OSIEK ve Svitavách, divadlo DOMA
zahrálo představení R.U.R. v češtině i esperantu a tímto počinem si „otevřelo dveře“ do světa.

2013 Island (Reykjavík)

DOcela MAlé divadlo Svitavy reprezentovalo českou kulturu na 98.
Mezinárodním kongresu v Reykjavíku. V hale Harpa hrálo představení R.U.R.
pro více než 1000 diváků z 56 zemí světa.

2014 Itálie (Fai della Paganello)

Představení R.U.R. viděli účastníci národního kongresu esperanta v Itálii.

2015 Slovenská republika (Martin, Nitra)

Divadlo DOMA bylo pozváno dvakrát na Slovensko. Poprvé Svitavští zahráli
představení R.U.R. v Martině mladým lidem z 10 evropských zemí na Letní
škole esperanta 2015, podruhé pak v nitranské synagóze pro slovenské
diváky i účastníky mezinárodní akce SES.

2016 Slovenská republika (Nitra)

Na pozvání mezinárodního organizačního výboru bylo svitavské divadlo
DOMA pozváno na 101. mezinárodní kongres esperanta, aby zde
prezentovalo českou kulturu divadelní hrou Ze života hmyzu. Představení
ocenilo více než 600 diváků z 50 zemí světa.

2017 Jižní Korea (Soul)

Úspěch zpracování hry bratří Čapků „Ze života hmyzu“ zajistil souboru
DOMA pozvání na 102. mezinárodní kongres do Soulu, kde dané představení
vidělo více než 800 diváků, především z Asie.

2018 Svitavy

Natáčení filmové pohádky Klíče (režie: P. Kaščák, scénář: R. Oblouková).
Česká verze určena pro české diváky, esperantská varianta bude zařazena do
mezinárodní soutěže, kterou pořádá asociace amatérského filmu ČLR.