Divadlo DOMA Svitavy na „Světovém esperantském kongresu“ na Islandu

Ve dnech 20.7. – 27.7. 2013 svitavské DOcela MAlé divadlo (divadlo DOMA)  reprezentovalo „českou kulturu“ na 98. mezinárodním esperantském kongresu v Reykjavíku.

V červenci roku 2012 se ve Svitavách konala mezinárodní esperantská konference Osiek a v průběhu přípravy mě, vedoucí a režisérku studentského amatérského divadla DOMA, požádali zástupci Českého esperantského svazu o možné nastudování hry R.U.R. v esperantu.

Toto se podařilo a premiéra představení byla velmi úspěšná. Poté divadlo DOMA dostalo oficiální pozvání od organizátorů „Světového esperantského kongresu 2013“, abychom  v Reykjavíku v hale Harpa zahráli představení „R.U.R. aneb Děsivý sen“(tedy svitavskou úpravu hry Karla Čapka) v  hlavním večerním programu.

Příprava na realizaci:

V průběhu roku 2013 jsme hráli představení „R.U.R. aneb Děsivý sen“ na mezinárodních divadelních přehlídkách v České republice, a to na přehlídce Festivadlo Brno (zde jsme obdrželi jednu z hlavních cen) a na přehlíce „Divadlo jazyků“, která se uskutečnila v Divadle Na Prádle v Praze.

Kromě umělecké přípravy členové souboru navštěvovali krátkodobé kurzy esperanta a pravidelně konzultovali divadelní texty i výslovnost s esperantisty, svitavskými i  se zástupci „Českého esperantského svazu“.

O našem vystoupení na Islandu jsem informovala také zástupce „Islandského klubu fanatiků“, tj. oficiální českou instituci, která sdružuje lidi, kteří žijí na Islandu, či pravidelně cestují po této zemi. Předsedkyně tohoto klubu, paní Jana Jakšová, nám pak byla na Islandu průvodkyní.

Finanční pokrytí nákladů:

Celkové náklady pro 13-ti členný soubor činily 437 000 Kč.  Světový esperantský svaz (UEA) hradil ubytování a veškeré poplatky, tedy asi 140 000,- Kč, studenti sami pak stravování a cestovné v rámci Islandu i ČR (asi 145 000,- Kč). Významný podíl z celkové částky činily cestovní náklady, tedy letenky  –  výraznou podporou pro nás byl příspěvek Města Svitavy i Pardubického kraje

(40 000,- Kč  + 20 000,- Kč). Kromě těchto institucí nám formou sponzorského daru přispěly především svitavské firmy i společnosti, např. Nadace J. Plívy  –  takto jsme získali celkem více než 73 000, zbylou částku soubor i vedoucí zaplatili z vlastních zdrojů.

Realizace:

Představení „R.U.R. aneb Děsivý sen“ svitavské studentské divadlo DOMA  hrálo v hlavním programu kongresu v největším sále haly Harpa pro více než 1000 diváků z 56 zemí světa.

Ohlasy byly více než pozitivní, a to nejenom po uvedení představení, ale i dodatečně po kongresu – generální ředitel „Světové esperantské asociace“ pan Osmo Buller ocenil umělecké kvality představení a reprezentaci České republiky i města Svitavy.  V mezinárodním časopise „Revuo Esperanto“ pan Humprey Tonkin, profesor na univerzitě v New Yorku, v článku s názvem R.U.R. hodnotil aktuálnost Čapkovy divadelní hry i vystoupení divadla DOMA.

Závěrem:

Představení R.U.R. Docela Malého divadla reprezentovalo v Reykjavíku před stovkami diváků z celého světa českou kulturu  i město Svitavy a dle okamžitých reakcí i dodatečných ohlasů, tedy článků v tisku i reportáží, se zdá, že velmi dobře.

O kladném hodnocení představení svitavského studentského  souboru DOMA  svědčí i to, že je pozván v srpnu 2014 s danou hrou  na mezinárodní setkání mladých esperantistů do Itálie a v říjnu pak na Slovensko.

Esperantskou verzi Čapkovy divadelní hry režisérka  převedla do českého jazyka. O představení, které je doplněno vyprávěním o Reykjavíku i Islandu,  projevily zájem svitavské základní i střední školy. Premiéra se uskutečnila v prosinci, další představení budou následovat v únoru 2014.

Ve Svitavách 15.1. 2014                                                                PaedDr. Radomila Oblouková

vedoucí divadla DOMA