DRAMA V SYNAGÓZE
aneb
Svitavský soubor DOMA na konferenci SAT

Studentský soubor DOcela MAlé divadlo (divadlo DOMA) vznikl před vice než
20ti lety v České republice, konkrétně v městě Svitavy. Za dobu existence prošly tímto
souborem nejenom desítky dětí a mladých lidí,ale take několik “malinko” starších herců
– esperantistů, např. Petr Chrdle a J. F. Řepa. A díky nim soubor spolu s režisérkou
Radkou Obloukovou vytvořil představení v esperantu s názvem R.U.R. aneb Děsivý sen.
Jedná se o vlastní zpracování divadelní hry spisovatele Karla Čapka.
Dramatizace souboru DOMA se od originálu odlišuje, ale základní myšlenka hry zůstala
zachována: díky lásce má “život” i svět naději
Premiéra divadelní hry R.U.R.(Rossumovi universální roboti) aneb Děsivý sen
slavila úspěch v roce 2012 ve Svitavách, a to na mezinárodní esperantské konferenci
Osiek. A poté soubor DOMA putoval spolu s “Čapkovými roboty”: „Světový
esperantský kongres 2013” v Reykjavíku (představení vidělo v hale Harpa vice než 1000
diváků z 56 zemí), Česká republika – mezinárodní divadelní festivaly „Divadlo jazyků
2013“ Praha a FESTIVADLO Brno, „Italský esperantský kongres 2014“ – Fai della
Paganella, Slovenská republika – „Letní škola esperanta 2015“ v Martině a konference
A právě představení v Nitře bylo pro nás (a věříme, že i pro diváky)
nezapomenutelným zážitkem.
Konference SAT se konala ve dnech 9. – 15.8. 2015 a svitavské DOcela MAlé
divadlo mělo pro účastníky setkání zahrát Čapkovo drama naposledy, tedy uvést
derniéru divadelní hry R.U.R.
Popravdě – od počátku i přípravná fáze představení byla malým dramatem –
téměř do poslední chvíle soubor nevěděl, kde bude hrát. Zásluhou Petra Baláže (hlavního
organizátora setkání) a ředitelky odboru kultury MsU v Nitře, se nakonec podařilo zajistit
nitranskou synagógu a vytvořit z ní divadelní prostor pro představení.
A tak v noci 13.srpna esperantisté spolu se slovenskými diváky měli možnost
společně s herci prožít “Děsivý sen” Karla Čapka. Sugestivní prostředí, které evokovalo
téma holokaustu, bylo tou nejpůsobivější kulisou dramatu o zkáze světa, nenávisti,
Derniéra se stala prožitkem, při kterém “mráz běhal po zádech”.

Radka Oblouková
vedoucí divadla DOMA